top of page

מים מטהרים את בני האנוש כבר עידנים , בכל הדתות בכל התרבויות משמים מים לטקסים להיטהרות לפני כניסה למקום מקודש לפני פעולת קדושה , אז מה הקשר  בין מים , תזונה,הבאבאסאלי אימוטו היפני וצלחת הארווארד - יהיה מעניין ! 

הרצאה -אוכל גוף נפש

1,500.00 ₪מחיר
    bottom of page